Tornado Systems » » avantajele-certificarii-smm »

Avantajele certificarii SMM

Avantajele certificării unui sistem de management de mediu, conform standardului ISO 14001

Scopul major al fiecărui manager este de a-şi dezvolta afacerea cât mai profitabil şi pe termen cât mai lung, în limitele cadrului legal stabilit.

Dar, în contextul actual, pentru a-şi asigura succesul pe termen lung, orice firmă care prin activităţile pe care le desfăşoară produce poluare, trebuie să ţină seama de “cerinţele societăţii”: autorităţi, mass-media, organizaţii ecologiste, societăţi de asigurări, finanţatori (bănci), vecini şi nu în ultimul rând de cerinţele Uniunii Europene, de ale cărei reguli de funcţionare pe piaţă trebuie să începem să ţinem cont şi noi.

Pentru a putea respecta aceste cerinţe, păstrându-se profitabilitatea şi durabilitatea afacerii, invităm managerii să cheme în ajutor un instrument. Acest instrument se prezintă sub forma unui standard, şi anume SR EN ISO 14001 “Sisteme de management de mediu”.

Prezentăm în continuare multiplele beneficii pe care le-ar înregistra firma dvs. dacă ar avea implementat şi certificat un sistem de management de mediu:

Reducerea costurilor, prin:

-       evitarea sancţiunilor legale şi a altor costuri datorate neconformităţilor;

-       planificarea din timp, graduală a costurilor pentru acţiuni de mediu imperios necesare sau impuse de autorităţi;

-       evitarea unor costuri mari pe termen scurt, neplanificate, datorate unor noi exigenţe legislative;

-       reducerea costurilor legate de consumul de materii prime, utilităţi şi gestiunea deşeurilor, deoarece sistemul impune analiza activităţilor firmei până la nivel de operaţii de producţie.

Gestionarea riscurilor. Riscul de mediu constituie una dintre componentele cele mai sensibile ale riscului în afaceri.

El poate antrena prejudicii grave (contravenţionale, penale sau de imagine) cu efecte dezastruoase pentru situaţia financiară şi pozitia pe piaţă a firmei. Sistemul de management de mediu oferă cadrul pentru o corectă gestionare a riscurilor de mediu,  benefică nu doar pentru mediu, ci şi pentru rezultatele financiare ale firmei, pentru afacerea în sine.

Sporirea credibilităţii şi îmbunănătăţirea percepţiei publice. Uniunea Europeană şi-a făcut cunoscute foarte clar aşteptările pe care le are de la mediul de afaceri românesc: protecţia mediului este o proritate iar în unele sectoare economice este chiar o urgenţă.

În acest context, actorii pieţei industriale europene şi nu numai, se interesează de performanţa de mediu a firmelor cu care doresc să colaboreze, în calitate de furnizori sau clienţi. Este posibil ca unii dintre ei să solicite ca sistemul de management de mediu să fie chiar şi certificat deoarece acest lucru, mai ales când certificarea s-a realizat cu un organism de prestigiu internaţional, furnizează o dovadă şi o garanţie a îndeplinirii angajamentelor asumate de firmă pentru îmbunătăţirea calităţii mediului.

În consecinţă, un sistem de management de mediu implementat şi certificat este un avantaj care vă poate aduce parteneri de afaceri prestigioşi.

În plus, demonstrând interesul şi grija dvs. pentru mediu, obţineţi susţinere din partea comunităţii locale – de afeceri sau socială – şi beneficiaţi de dreptul de a fi prezent pe pieţele ecologice.

Beneficii legale. Legislaţia românească în vigoare încurajează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     implementarea sistemelor de management de mediu prin crearea unui cadru legal de stabilire şi aplicare a criteriilor de selecţie a agenţilor economici în vederea   acordării din bugetul statului a unor subvenţii şi facilităţi (menţionăm O.UG. nr. 195/2005 privind protecţia mediului care stabileşte cadrul legislativ general).

Este foarte adevărat şi nu vă ascundem acest amănunt faptul că proiectarea, implementarea şi certificarea unui sistem de management de mediu necesită iniţial alocarea unui volum de resurse.

Totuşi, acum când din lipsa de resurse sau de clarviziune, foarte mulţi dintre competitorii dvs. întârzie să decidă implementarea unui sistem de management de mediu în firma lor, aveţi marea şansă de a acţiona anticipativ şi de a face dvs. acest pas. Primul câştig, deloc neglijabil, va consta în sporirea credibilităţii firmei pe care o conduceţi. Celelalte beneficii pe care vi le-am prezentat nu vor întârzia să apară. Iar efectul de ansamblu va fi dobândirea, pentru o bună perioadă de timp, a unui avantaj considerabil faţă de concurenţi, cu toate beneficiile care decurg din acest fapt.

Tornado Systems SRL, prin consultanţii ei de specialitate, vă stă la dispoziţie pentru a vă ajuta să vă creaţi sistemul de management de mediu utilizând cât mai raţional posibil toate resursele necesare, cu scopul de a obţine maximum de beneficii.