Tornado Systems » » avantajele-certificarii-smsi »

Avantajele certificarii SMSI

Avantajele certificării unui sistem de management al securităţii informaţiei,

conform standardului ISO 27001

În conjuctura actuală, când informaţiile sunt privite ca resurse esenţiale pentru continua existenţă şi desfăşurarea activităţilor unei organizaţii, necesitatea de a securiza aceste informaţii este imperativă. Atâta timp cât o companie intenţionează să intre în diverse parteneriate sau să rămână în afacere, este necesar să implementeze un Sistem de Management al Securităţii Informaţiilor pentru a preîntâmpina riscurile potenţiale. Astăzi, ISO 27001 este standardul în materie de protejare şi securizare a informaţiilor.

Evident, conformitatea cu standardul ISO 27001 şi obţinerea certificării nu poate proba ea însăşi, că o organizaţie este sigură 100%. Adevărul este, luând în considerare totalitatea aspectelor implicate, că nu există securitate completă. Cu toate acestea adoptarea acestui standard conferă o multitudine de avantaje, care ar trebui luate foarte serios în considerare de oricare manager: ISO 27001 desăvârşeşte profesionalismul organizaţiei Dvs.

• Demonstrează credibilitate şi încredere;
• Conferă securitate clienţilor, angajaţilor, partenerilor contractuali şi nu în ultimul rând acţionarilor şi asociaţilor, cunoscând că managementul informaţiilor şi sistemelor informatice ale companiei sunt protejate;
• Plasează compania pe lista furnizorilor preferenţiali;
• Acordă un avantaj vânzărilor şi marketingului;
• Deschide noi perspective;
• Conduce la creşterea eficienţei afacerii.

Companiile care vor implementa standardul obţinând certificarea ISO 27001 vor beneficia şi de avantaj pe segmentul de piaţă pe care acţionează, dar şi în cadrul licitaţiilor organizate în cadrul sectorului public. Certificarea este un instrument ce poate fi folosit cu succes în diferenţierea faţă de alţi competitori şi în special în marketing-ul organizaţiei. Foarte curând certificarea ISO 27001 va constitui un important filtru de selecţie a companiilor în perspectiva relaţiilor lor comerciale interne sau externe.

Nu se poate afirma că actualmente companiile nu adoptă unele măsuri pentru protejarea informaţiilor şi bunurilor lor de valoare, însă implementarea standardului ISO 27001 va conferi certitudinea că aceste organizaţii au nivelul de securizare adecvat, dimensionat pentru fiecare sistem ce conţine informaţii necesar a fi protejate.

În acest mod informaţiile confidenţiale şi vitale pentru derularea afacerii vor fi securizate prin metode cât mai restrictive, însă aceste metode nu se vor aplica şi informaţiilor mai puţin importante, tocmai pentru a nu duce la creşterea nejustificată a costurilor companiei. Recalibrarea metodelor de securizare nenecesare sau exagerate conduce inevitabil la creşterea eficienţei şi la reducerea dramatică a costurilor aferente.

ISO 27001 va aduce economii semnificative
• O politică de securitate a informaţiilor specifică companiei dvs.
• Un plan de continuitate al afacerii şi de recuperare din dezastru, adecvat organizaţiei;
• Reducerea riscurilor operaţionale şi prevenirea acţiunilor în instanţă;
• Creşterea productivităţii;
• Siguranţa în exploatarea sistemelor informatice;
• Practici eficiente de recrutare a personalului.

Tornado Systems SRL, prin consultanţii ei de specialitate, vă stă la dispoziţie pentru a vă ajuta să vă creaţi sistemul de management al securităţii informaţiei, utilizând cât mai raţional posibil toate resursele necesare, cu scopul de a obţine maximum de beneficii.