Tornado Systems » » avantajele-certificarii-smsso »

Avantajele certificarii SMSSO

Avantajele certificării unui sistem de management al Sănătăţii și Securităţii Ocupaţionale, conform standardului OHSAS 18001

Mediul de afaceri românesc se confruntă, după aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv cu înăsprirea considerabilă a cerinţelor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă. De la multitudinea de documente care trebuie elaborate şi păstrate şi până la investiţiile pe care angajatorii sunt obligaţi să le realizeze, alinierea la aceste noi cerinţe se dovedeşte a fi o mare consumatoare de resurse (umane, materiale şi financiare) care poate împovăra, uneori cu consecinţe grave,  majoritatea firmelor româneşti.

Ne face plăcere să facem cunoscut managerilor români faptul că acestă ”pastilă amară” poate fi îndulcită. Prin standardul OHSAS 18001, au la dispoziţie un instrument de management care pe lângă faptul că rezolvă problemele referitoare la conformarea cu cerinţe legale, asigură cadrul implementării unei culturi organizaţionale bazată pe o atitudine proactivă relativ la problematica sănătăţii şi securităţii în muncă, pentru că este cunoscut faptul că este mai uşor să previi decât să remediezi, iar în acest caz, uneori poate fi prea târziu.

Avantajele evidente resimţite de managerii firmelor care vor alege să-şi implementeze Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale sunt:

 • Realizarea securităţii si sănătăţii în muncă prin identificarea, evaluarea, eliminarea şi/sau reducerea cauzelor potentiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională, fără a fi necesar să apeleze la serviciile altor specialişti în evaluarea riscurilor, reducându-se astfel considerabil costurile;
 • Controlul pe care firma va fi capabilă să îl exercite asupra pericolelor, accidentelor şi riscurilor la locul de muncă al salariaţilor;
 • Indeplinirea unor posibile criterii de licitaţie;
 • Limitarea incidentelor şi accidentelor de munca cu grave consecinţe legale şi de imagine;
 • Imbunătăţirea condiţiilor de muncă şi securitate a salariaţilor şi a tuturor persoanelor prezente pe amplasamentele cu risc, prin aplicarea în primul rând a măsurilor de protecţie colectivă;
 • Reducerea considerabilă a costurilor cu sănătatea şi securitatea în muncă datorită aplicării unor criterii care să identifice riscurile ce trebuie reduse cu prioritate, a îmbunătăţirii performanţelor individuale ale salariaţilor şi a organizării eficiente a activităţilor la locul de muncă;
 • Creşterea productivităţii muncii ca rezutat al unui mediu de lucru sigur şi sănătos;
 • Creşterea conştientizării personalului cu privire la importanţa siguranţei la locul de muncă şi a propriei sănătăţi fizice şi mentale;
 • Creşterea motivării personalului şi a comunicării printr-o participare activă în procesul de îmbunătăţire continuă şi de reducere a riscurilor la locurile de muncă;
 • Imbunătăţirea relaţiilor cu organismele de reglementare şi control;
 • Imbunătăţirea imaginii comerciale, a marketingului şi a competivităţii în cazul unui sistem de management recunoscut prin certificare.

De asemenea, nu este deloc de neglijat faptul că organizaţiile care au deja unul sau mai multe sisteme de management implementate şi certificate (ex.: Sistem de Management al Calitatii conform cu ISO 9001, de Mediu conform cu ISO 14001, al Siguranţei Alimentelor conform cu ISO 22000, al Securităţii Informaţiei conform cu ISO 27001, etc.) pot alege sa integreze viitorul sistem de tip OHSAS cu cel existent. In peste 95% dintre cazuri aceasta integrare a sistemelor de management are avantajul ca face o mare economie de timp, munca si bani.

Prin specialiştii noştri, auditori de terţă parte recunoscuţi IRCA, stăm la dispoziţia tuturor firmelor interesate în implementarea acestui sistem de management pentru proiectarea unui sistem flexibil, uşor de implementat, în care resursele să fie utilizate raţional şi cu beneficii maxime.