Tornado Systems » » cum-se-poate-obtine-certificarea-sistemului-de-management-al-calitatii »

Cum se poate obtine certificarea sistemului de management al calitatii ?

Se poate obtine parcurgand urmatorii pasi:

  • Instruirea managementului la vârf si a celui mijlociu
  • Evaluarea procedurilor si a sistemului de lucru fata de cerintele standardului ales
  • Identificarea actiunilor corective necesare pentru conformitatea cu cerintele referentialului
  • Stabilirea programului de implementare a sistemului de management al calitatii
  • Definirea documentelor sistemului de managementul calitatii – manualul calitatii si proceduri – si implementarea acestora (în primul rând instruire si audituri interne)
  • Audit de pre-certificare, pentru remedierea ultimelor situatii neconforme
  • Auditul de certificare, care cuprinde analiza documentelor si auditul la sediu
  • Certificarea
  • Imbunatatirea continua a sistemulului