Tornado Systems » » raportul-iso-privind-certificarile-pe-anul-2009 »

Raportul ISO privind certificările pe anul 2009

Principalul rezultat al Anchetei ISO privind certificările pe anul 2009 este că standardul de referinţă ISO 9001 a depăşit un milion de certificări acordate la nivel
mondial pentru managementul calităţii, iar certificările conform referenţialelor ISO 22000:2005 pentru sistemele de management al siguranţei alimentului şi ISO/CEI
27001:2005 pentru sistemele de management al securităţii informaţiei au înregistrat o creştere explozivă.
Creşterea cu un procent de 8% a certificărilor acordate în 2009, comparativ cu cea de 3% în 2008, “confirmă importanţa standardului ISO 9001 în cadrul lanţurilor de aprovizionare la nivel mondial, dar şi existenţa acestuia ca un model de pionierat pentru standardele corelate pentru sisteme de management care au fost ulterior dezvoltate şi perfecţionate “.
O prioritate importantă o reprezintă la nivel mondial siguranţa lanţurilor de aprovizionare cu alimente. Certificările conform cu referenţialul ISO 22000:2005 au ajuns la cel puţin 13.881 în 127 de ţări şi economii – o creştere de 69%.
Importanţă crescândă pe care organizaţiile o acordă securităţii informaţiilor a fost demonstrată de creşterea cu 40% a certificatelor ISO/CEI 27001, cu un număr de 12.934 de certificate acordate în 117 de ţări.
Secretarul General al ISO, Rob Steele comentează: “În fiecare an, lansarea celei mai recente Anchete ISO este un eveniment aşteptat cu nerăbdare, fiind o sursă primară de informare cu privire la importanţa standardelor ISO pentru sistemele de management în cadrul economiei globale.

Principalele rezultate ale acestui raport sunt:

ISO 9001:2000/2008 – Managementul calităţii
Rezultatele obţinute în cazul standardelor ISO 9001:2000 şi ISO 9001:2008 au fost cumulate, deoarece noua ediţie nu include cerinţe noi faţă de ediţia anterioară pe care o înlocuieşte.
Standardul ISO 9001, care oferă cerinţele pentru sistemele de management al calităţii, este acum recunoscut ca fiind standardul aplicat la nivel mondial pentru a asigura cerinţele de calitate şi pentru a spori satisfacţia clientului în relaţiile furnizor-client.
Până la sfârşitul lunii decembrie 2009, au fost acordate aproximativ 1.064.785 de certificate ISO 9001 (2000 şi 2008) în 178 de ţări şi economii. S-a înregistrat astfel o creştere cu 81.953 de certificate (8%) faţă de 2008, când au fost acordate 982.832 de certificate în 176 de ţări.

ISO 14001:2004 – Managementul mediului
ISO 14001:2004 oferă cerinţele pentru sistemele de management de mediu, iar utilizarea acestui standard confirmă relevanţa sa globală pentru organizaţiile care doresc să îşi desfăşoare activitatea în scopul dezvoltării durabile.
Până la sfârşitul lunii decembrie 2009, au fost acordate aproximativ 223.149 de certificate ISO 14001:2004 în 159 de ţări. Creşterea din 2009, cu 34.334 certificate indică o stabilizare în comparaţie cu anul precedent, când creşterea a fost de 34.242 de certificate, iar totalul de certificate acordate a fost de 188.815 în 155 de ţări şi economii.

ISO/TS 16949:2002 – Managementul calităţii în organizaţiile cu producţie de autovehicule şi de piese de schimb aferente
ISO/TS 16949:2002 oferă condiţiile de aplicare a ISO 9001:2000 şi ISO 9001:2008 (cumulate) de către furnizori, în sectorul automobilelor. Până la sfârşitul lunii decembrie 2009, au fost acordate aproximativ 41.240 de certificate ISO/TS 16949:2002 în 83 de ţări şi economii.

ISO 13485:2003 – Managementul calităţii pentru serviciile medicale
ISO 13485:2003 oferă cerinţele de calitate pentru sectorul de gestionare a dispozitivelor medicale în scopuri de reglementare.
Până la sfârşitul lunii decembrie 2009, au fost acordate aproximativ 16.424 de certificate ISO 13485:2003 în 90 de ţări şi economii. Totalul din 2009 reprezintă o creştere cu 24%, adică 3.190 de certificate faţă de 2008, când valoarea totală a fost de 13.234 în 88 de ţări.

ISO/CEI 27001:2005 – Managementul securităţii informaţionale
ISO/CEI 27001:2005 oferă cerinţele pentru sistemele de gestionare a securităţii informaţiilor.
La sfârşitul anului 2009, au fost acordate aproximativ 12.934 de certificate ISO/CEI 27001:2005 în 117 ţări şi economii. Totalul din 2009 a evidenţiat o creştere cu 40%, respectiv cu 3.688 de certificate faţă de 2008, când valoarea totală a fost de 9.246 în 82 de ţări şi economii.

ISO 22000:2005 – Managementul securităţii alimentelor
ISO 22000:2005 oferă cerinţele pentru sistemele de management al siguranţei alimentare.
Până la sfârşitul lunii decembrie 2009, au fost acordate aproximativ 13.881 de certificate ISO 22000:2005 în 127 de ţări şi economii. Faţă de anul 2008, când valoarea totală a fost de 8.206 în 112 ţări şi economii, rezultatele din acest an indică o creştere cu 69% respectiv cu 5.675 de certificate.

Conform anchetei realizate de ASRO pentru România, situaţia din ţara noastră este următoarea:
Până la sfârşitul anului 2009, au fost acordate:
- 12.723 de certificate conform cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2000/2008;
- 5.853 de certificate în cazul managementului mediului (SR EN ISO 14001:2004);
- 275 de certificate în cazul managementului securităţii informaţiei (SR EN ISO 27001:2005);
- 509 de certificate în cazul managementului securităţii alimentelor (SR EN ISO 22000:2005).

Raportul privind certificările acordate pe anul 2009 – realizat de ISO, în colaborare cu fiecare organism naţional de standardizare – este disponibil pe site-ul Organizaţiei Internaţionale de Standardizare – www.iso.org, secţiunea Produse – publicaţii în format electronic.