Tornado Systems » » servicii » » audit »

Auditarea furnizorilor
Dezvoltarea unei retele de parteneriat cu furnizorii reprezinta una din cerintele unui sistem al calitatii. Astfel, ISO 9001 solicita existenta unui sistem de evaluare, selectare si mentinere sub control a furnizorilor. Apeland la specialistii nostri, puteti efectua audituri de secunda parte la furnizorii Dvs., in scopul unui control riguros a produselor / serviciilor aprovizionate.
Audit strategic
In vederea definirii unei strategii si a unui plan strategic de succes, va oferim un program menit spre o mai buna intelegere a afacerii, spre identificarea si evaluarea propriei pozitiei pe piata.
Audit de pre-certificare
In scopul usurarii certificarii organizatiei Dvs. de catre orice organism de certificare abilitat, va oferim un program de simulare a certificarii, efectuat de specialistii nostri recunoscuti la nivel international de IRCA. Auditul de pre-certificare consta in analiza documentatiei de sistem, audit propriu zis, stabilirea modalitatilor de inchidere a neconformitatilor constatate cu identificarea cauzelor generatoare, precum si stabilirea actiunilor corective necesare prevenirii reaparitiei neconformitatilor.
Imbunatatirea continua
Va oferim o meodologie de abordare sistematica a problemelor cu care va confruntati, orientata spre optimizarea activitatilor de imbunatatire a proceselor din organizatia Dvs. si spre optimizarea resurselor alocate in acest sens.