Tornado Systems » » servicii » » consultanta » » sa-8000 »

AVANTAJELE SA 8000:2008

O dată cu aderarea României la U.E., aceasta s-a angajat să respecte întocmai normele şi normativele prevăzute în aquis-ul comunitar dar şi alte standarde internaţionale în domeniul responsabilităţii sociale. Printre aceste standarde se regăseşte şi SA 8000:2008, care consfiinţeşte dacă într-o organizaţie sunt respectate drepturile lucrătorilor, condiţiile concrete de la locul de muncă şi altele.

Acest standard a fost creat cu scopul de a da posibilitatea celor care îl aplică să demonstreze că se respectă legislaţia muncii şi drepturile omului.

Este dreptul şi datoria oricărui posibil beneficiar de lucrări să ceară oricărei organizaţii posibil furnizoare de lucrări să demonstreze că cerinţele şi condiţiile puse de SA 8000 sunt respectate şi aceasta nu se poate demonstra decât prin prezentarea certificatului de atestare a implementării sistemului.

Drept urmare, implementarea şi certificarea unui Sistem de Management al Responsabilităţii Sociale (SMRS) în acord cu cerinţele referenţialului SA 8000:2008 – axat pe administrarea drepturilor omului la locul de muncă şi având cea mai largă recunoaştere în lume – reprezintă o modalitate de acţiune salutară, deoarece conferă încredere publicului şi altor părţi interesate în fabricarea (furnizarea) în mod etic a produselor (serviciilor) pe care le achiziţionează şi garanţia obţinerii acestora prin aplicarea unor practici de muncă adecvate.

Ca avantaje, se mai pot menţiona:

  • competitivitate crescută pe piaţă, încredere, moralitate, îndeplinirea cerinţelor legale aplicabile SMRS;
  • asigurarea pe termen lung a unor condiţii şi practici de muncă corespunzătoare, cunoaşterea şi respectarea drepturilor de bază ale angajaţilor, scăderea absenteismului;
  • atragerea, menţinerea şi motivarea angajaţilor competenţi concomitent cu îmbunătăţirea relaţiilor cu personalul, sindicatele şi alte părţi interesate, oportunitatea de a negocia colectiv, dialog social constructiv în organizaţie;
  • punerea în evidenţă a valorilor companiei, creşterea stabilităţii afacerii şi a productivităţii şi calităţii produselor şi serviciilor, garantarea eticii în cadrul ciclului de aprovizionare şi operare;
  • control mai bun al proceselor şi riscurilor, protejarea sănătăţii, reducerea costurilor administrative;
  • identificarea produselor realizate în mod etic şi a companiilor angajate în aprovizionarea etică, management mai bun al lanţului furnizorilor, stimularea furnizorilor de a obţine certificarea, scăderea numărului de audituri de secundă parte;
  • operativitate şi eficacitate în aplicarea acţiunilor corective şi preventive.

Gasiti standardul SA8000 pe pagina de internet a SAI-Social Accountability International:

Apasati aici

Pentru a putea sa va oferim o cotatie financiara de consultanta in vederea certificarii organizatiei Dvs., va rugam sa completati si sa ne remiteti documentul Cerere oferta consultanta SA 8000