Tornado Systems » » servicii » » instruire » » haccp-iso-22000 »

Managementul Securitatii Alimentare
Auditori interni HACCP / ISO 22000

Pentru a veni in sprijinul organizatiilor care doresc sa isi formeze personal propriu care sa contribuie la utilizarea si mentinerea unui Sistem de Management al Sigurantei Alimentului, Tornado Systems va ofera cursul propriu de pregătire în HACCP / ISO 22000. Cursul este de tip curs intensiv, structurat si respectand cerintele SR 13462-2:2002 privind aplicarea sistemului HACCP si a cerintelor ISO 22000:2005 privind sistemele de management al sigurantei alimentului.

Obiectivul cursului este:
Pregatirea si instruirea personalului implicat in dezvoltarea si mentinerea Sistemului de Management al Calitatii si sigurantei in consum a alimentelor, astfel incat organizatia Dumneavoastra sa beneficieze de un sistem eficient, integrat, proiectat conform ultimelor reglementari internationale in vederea aderarii la Uniunea Europeana, ISO 22000:2005. Standardul ISO 22000:2005 integreaza conceptele de baza ale standardului ISO 9001:2001 referitoare la managementul calitatii cu principiile HACCP referitoare la siguranta in consum a produselor alimentare.

Tematica cursului:
-Principiile managementului calitatii;

Principiile si conceptele de baza ale HACCP si ISO 22000:2005;

Importanta programelor preliminare (GHP, GMP, GAP, SPC, PCS, etc) in functionarea sistemului HACCP;

Riscurile asociate produselor alimentare;

Evaluarea calitativa si cantitativa a riscurilor. Metode de evaluare;

Linii directoare pentru aplicarea HACCP (ISO 13462-2);

Stabilirea mssurilor preventive;

Identificarea punctelor critice de control si a limitelor critice;

Stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice si a planurilor de actiuni corective;

Pastrarea inregistrarilor si trasabilitatea produselor;

Auditul planurilor HACCP;

Etapele de implementare a unui sistem HACCP;

Exercitii practice, studii de caz, reprezentand 30% din timpul alocat.

Durata cursului: 3 zile (minim 24 ore).

Materialul de curs este prezentat de cadre universitare in limba romana si cuprinde:
- suportul de curs
- studii de caz
- standarde aplicabile