Tornado Systems » » servicii » » instruire » » iso-9001 »

Managementul Calitatii
Auditori interni ISO 9001
Consecventi politicii noastre care are in vedere printre altele desfasurarea unui complex de activităti si servicii menite sa pregateasca si sa specializeze o serie de salariati din anumite organizatii considerate drept reprezentative, in ocupatii care sa asigure mentinerea permanenta si imbunatatirea continua a sistemelor de management al calităţii (ISO 9001), va lansam oficial invitatia de a inscrie si a trimite la cursurile de formare “auditori interni de calitate (ISO 9001)”, un numar corespunzator de salariati incadrati în organizatia Dvs, care, dupa absolvirea cursurilor sa fie insarcinati cu efectuarea auditurilor interne, in diferitele directii, sectii, departamente, laboratoare, santiere, etc. din structura organizatorica proprie.
Obiectivul cursului este pregatirea personalului implicat in dezvoltarea si mentinerea Sistemului de Management al Calitatii astfel incat organizatia Dvs. sa beneficieze de un sistem viabil, proiectat conform necesitatilor organizatiei si conform cu referentialul ISO 9001:2008.

Tematica ce va fi abordata in cadrul cursului include:

- principiile managementului calitatii

- identificarea si analiza proceselor Sistemului de Management al Calitatii

- documentarea si standardizarea proceselor

- dezvoltarea procedurilor

- dezvoltarea Manualului Calitatii

- politici si obiective

- analiza iniţiala si planificarea Sistemului de Management al Calitatii

- organizarea sistemului si alocarea responsabilitatilor

- planificarea realizarii si monitorizarii proceselor

- cerintele ISO 19011:2002

- tehnici de imbunatatire a calitatii

- studii de caz, exercitii practice, etc. reprezentand 30% din timpul alocat

Durata cursului este de 24 de ore, pe parcursul a 3 zile.

Absolventii primesc certificate de absolvire recunoscute de catre organisme de certificare ce actionează pe teritoriul Romaniei.

Materialul de curs cuprinde:

- standardul de vocabular si principii SR EN ISO 9000:2006

- standardul de cerinte SR EN ISO 9001:2008

- standardul ISO 19011:2002 privind auditarea Sistemelor de Management al Calitatii
- suportul de curs

- studii de caz